De gemeentelijke milieuraad adviseert het stadsbestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.

Elke Leuvenaar kan deelnemen

De milieuraad is een groep van actieve, milieubewuste inwoners en afgevaardigden van verenigingen die geregeld bij elkaar komen om het milieubeleid en natuurbeleid van Leuven te bespreken. Zowel op vraag van het bestuur als op eigen initiatief kan de milieuraad adviezen geven over uiteenlopende onderwerpen. Naast deze vergaderingen organiseert de milieuraad ook een beperkt aantal activiteiten.

Things I Can Do

De milieuadviesraad stimuleert het maatschappelijk debat en creƫert zo een mogelijk draagvlak voor het gemeentelijk milieubeleid. Zowel op vraag van de stadsdiensten als het stadsbestuur en op eigen initiatief kan de milieuraad adviezen geven over uiteenlopende milieuthema's aan het gemeentebeleid. Verder bespreekt, ondersteunt en organiseert de milieuadviesraad ook milieuprojecten en -acties.

A Few Accomplishments

Wij adviseren het gemeentebeleid betreffende het milieu.